Zrekonštruovanie špeciálnej vypočúvacej a monitorovacej miestnosti na Krajskom súde v Prešove

Projekt: Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán

Verejný obstarávateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia: 26.09.2022

Termín na predloženie ponúk: 25.10.2022

Predmetom zákazky je rekonštrukcia špeciálnej vypočúvacej a monitorovacej miestnosti na Krajskom súde v Prešove. Špecializované miestnosti majú mať charakter obývacej miestnosti, aby boli vhodné nielen pre maloleté deti, ale aj pre dospelé zraniteľné obete. Okrem špecializovanej miestnosti je aj druhá miestnosť, takzvaná „monitorovacia“. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č.1 – Súhrnná technická správa a v prílohe č. 2 – Výkaz výmer.

URL adresa: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detai…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: RN-Stav, s. r. o.
Zazmluvnená cena: 21930€
Zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7217138/
Dodatky: