Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov pre účastníkov inovatívnych vzdelávacích tréningov - 7.12.-11.12.2022

Projekt: Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich kultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov

Verejný obstarávateľ: Štátny pedagogický ústav

Dátum vyhlásenia: 11.11.2022

Termín na predloženie ponúk: 21.11.2022

Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov pre účastníkov inovatívnych vzdelávacích tréningov v rámci projektu „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detai…