Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov pre účastníkov inovatívnych vzdelávacích tréningov - 30.11.-4.12.2022

Projekt: Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich kultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov

Verejný obstarávateľ: Štátny pedagogický ústav

Dátum vyhlásenia: 09.11.2022

Termín na predloženie ponúk: 16.11.2022

Zabezpečenie ubytovania, stravy a konferenčných priestorov pre účastníkov inovatívnych vzdelávacích tréningov v rámci projektu „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov.“

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detai…