Zabezpečenie dopravy, ubytovania a stravy pre účastníkov študijnej návštevy/vzdelávacích tréningov v Oslo

Projekt: Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich kultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov

Verejný obstarávateľ: Štátny pedagogický ústav

Dátum vyhlásenia: 25.03.2022

Termín na predloženie ponúk: 11.04.2022

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexnej cestovnej služby, ubytovacích a stravovacích služieb pre účely zabezpečenia študijnej návštevy/vzdelávacích tréningov pre slovenských pedagógov v Oslo.

URL adresa: https://www.statpedu.sk/sk/pre-verejnost/verejne-o…