Vytvorenie exteriérovej expozície sklárskeho umeleckého diela v historickom parku v Lednických Rovniach

Projekt: Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach

Verejný obstarávateľ: Obec Lednické Rovne

Dátum vyhlásenia: 02.05.2023

Termín na predloženie ponúk: 18.05.2023

Umelecké dielo kde predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce vo vyhotovení viacerých stavebných prvkov – komponentov: betónová podstava, hlavná konštrukcia z corténu, prstence pre uchytenie sklených kopúl, elektrifikácia a osvetlenie, terénne úpravy okolo diela.

URL adresa: https://www.rona.glass/public-documents/verejne-ob…