Technické vybavenie a audiovizuálna technika Multifunkčného centra 4.0

Projekt: Multifunkčné centrum 4.0

Verejný obstarávateľ: Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

Dátum vyhlásenia: 10.02.2023

Termín na predloženie ponúk: 17.03.2023

Predmetom zákazky je modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra knižnice, poskytnutie a zvýšenie kvality služieb v oblasti kultúry a vzdelávania, ale aj rozvoja zručnosti, prístup k digitálnym informáciám všetkým vekovým kategóriám a rôznych vekových komunít.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik…