Technická úprava filmov

Projekt: FESTIVAL EKOTOPFILM - ENVIROFILM

Verejný obstarávateľ: TUR

Dátum vyhlásenia: 07.03.2022

Termín na predloženie ponúk: 14.03.2022

„Technická úprava filmov“ Predmet obstarávania spočíva v dodaní služieb technickej úpravy a podpory pri editovaní filmov, prezentácií alebo diskusií ako súčasť informačných aktivít projektu. Jedná sa o služby súvisiace s postprodukciou filmov, videozáznamov alebo audiovizuálnych programov (v tomto prípade online programov) v rámci projektu s názvom „FESTIVAL EKOTOPFILM – ENVIROFILM“, ktorý realizuje obstarávateľ, občianskej združenie TUR v spolupráci s partnerom projektu Holte FILM za finančnej podpory Grantov EHP a Nórska (viac informácií o projekte nájde na webovom odkaze: https://www.ekotopfilm.sk/projekty/aktualne-projekty/). Opis predmetu zákazky: - 30 hodín služieb (postprodukcie) obrazovej editácie, editácia a strih vopred natočených informačných aktivít ako sú diskusie alebo prednášky, tvorba / strih uvítacích a úvodných spotov a trailerov vrátane strihu a úpravy hudby, hovoreného slova a grafickej úpravy ďalších informačných aktivít projektu ako sú prednášky, diskusie a workshopy. CPV kód: 92100000-2 Filmové služby a videoslužby 92110000-5 Výroba (tvorba) filmov a videozáznamov a príbuzné služby

URL adresa: https://www.ekotopfilm.sk/tur-verejne-obstaravanie…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: ZION5, s.r.o.
Zazmluvnená cena: 2340€
Zmluva: https://www.ekotopfilm.sk/tur-verejne-obstaravanie/
Dodatky: