Stavebné práce - Valaská

Projekt: Centrum príležitostí Valaská „Rozvoj multifunkčného centra inklúzie“

Verejný obstarávateľ: Združenie mladých Rómov

Dátum vyhlásenia: 04.04.2023

Termín na predloženie ponúk: 20.04.2023

Predmetom zákazky je obstaranie stavebných prác na úpravu priestorov organizácie Centra príležitostí Valaská - ZMR a sociálneho podniku WASCO-družstvo, práčovne v obci Valaská - Piesok Rekonštrukčné práce pozostávajú z: Stavebné práce Vnútorná elektroinštalácia (ELI) Zdravotechnické inštalácie (ZTI)

URL adresa: https://www.youngroma.sk/obstaravania/