Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra

Projekt: Bezpečný ženský dom - krok k životu bez násilia

Verejný obstarávateľ: Centrum Slniečko, n.o.

Dátum vyhlásenia: 14.03.2023

Termín na predloženie ponúk: 04.04.2023

Predmetom zákazky je zhotovenie diela Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá je v prílohe súťažných podkladov a jej súčasťou je aj stavebno-technická dokumentácia.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik…