Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra III

Projekt: Bezpečný ženský dom - krok k životu bez násilia

Verejný obstarávateľ: Centrum Slniečko, n.o.

Dátum vyhlásenia: 09.11.2022

Termín na predloženie ponúk: 30.11.2022

Predmetom zákazky je zhotovenie diela „Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra III“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“)

URL adresa: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/34230/summ…