Prestavba Reduty "Skalka" na multikultúrne priestory

Projekt: Prestavba Reduty Skalka na multikultúrny priestor - Fáza 1 Koordinačné centrum pre deti a mládež mikroregiónu Magnezit v Jelšave

Verejný obstarávateľ: Mesto Jelšava

Dátum vyhlásenia: 18.03.2022

Termín na predloženie ponúk: 13.04.2022

Predmetom zákazky je prestavba Reduty Skalka na multikultúrny priestor

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/55…