Prenájom priestorov

Projekt: FESTIVAL EKOTOPFILM - ENVIROFILM

Verejný obstarávateľ: TUR

Dátum vyhlásenia: 22.03.2022

Termín na predloženie ponúk: 29.03.2022

Predmet obstarávania spočíva v dodaní služby prenájmu priestorov pre natáčanie informačných aktivít projektu s názvom „FESTIVAL EKOTOPFILM – ENVIROFILM“, ktorý realizuje verejný obstarávateľ, občianske združenie TUR v spolupráci s partnerom projektu Holte FILM za finančnej podpory Grantov EHP a Nórska (viac informácií o projekte nájde na webovom odkaze: https://www.ekotopfilm.sk/projekty/aktualne-projekty/). Opis predmetu zákazky: - priestor určený a prispôsobený na natáčanie (v štýle filmového/streamovacieho štúdia) bez techniky - prenájom na 8 dní, max. 6 hodín denne - minimálne rozmery priestoru: 4 x 5 x 2,2 m - prispôsobené elektrické vedenie: zásuvky na 230 V Opis predmetu zákazky resp. vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 1 výzvy – Vymedzenie predmetu zákazky. CPV kód: 70220000 – 9 Prenájom alebo lízing neobytných nehnuteľností

URL adresa: https://www.ekotopfilm.sk/tur-verejne-obstaravanie…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: BAJKO s.r.o.
Zazmluvnená cena: 1890€
Zmluva: https://www.ekotopfilm.sk/tur-verejne-obstaravanie/
Dodatky: