Pamiatková obnova kaštieľa a parku vo Voderadoch: obnova Grotty v parku a rekonštrukcia chodníka v parku + výstavba objektu orangerie

Projekt: Obnova kaštieľa rodiny Zichy (Ziči) vo Voderadoch (akronym: ZICHY)

Verejný obstarávateľ: Bohdal s. r. o.

Dátum vyhlásenia: 22.10.2021

Termín na predloženie ponúk: 23.11.2021

1) Obnova Grotty v parku a rekonštrukcia chodníka v parku, 2) Výstavba objektu orangerie, 3) Objekt orangerie - oplotenie, zatrávnenie, prístrešky. Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 3 súťažných podkladov.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/52…

Výsledok VO

Verejné obstarávanie bolo neúspešné