Obnova sklárskeho múzea a galérie

Projekt: Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach

Verejný obstarávateľ: Obec Lednické Rovne

Dátum vyhlásenia: 30.03.2022

Termín na predloženie ponúk: 15.04.2022

Rekonštrukcia sociálneho zázemia múzea a galérie a vybudovanie bezbariérového vstupu do priestorov múzea a galérie

URL adresa: https://www.rona.glass/public-documents/verejne-ob…