Obnova Radnice v Levoči - 1. etapa

Projekt: Radnica otvorená komunitám (Radnica)

Verejný obstarávateľ: Mesto Levoča

Dátum vyhlásenia: 30.06.2021

Termín na predloženie ponúk: 27.07.2021

Predmetom zákazky je 1. etapa obnovy radnice v Levoči v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie. Ide najmä o obnovu prízemia a západného suterénu, rekonštrukciu napojení na rozvody inžinierskych sietí - bez zmeny súčasnej funkcie.

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: ViOn, a. s., Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
Zazmluvnená cena: 1280500€
Zmluva: https://levoca.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#levoca/organizacia/levoca/null/ZML/7404341774
Dodatky:
Dodatok č. 1