Modernizácia osvetlenia a dodávka videoprojektora s plátnom do Domu umenia Fatra Žilina.

Projekt: Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina

Verejný obstarávateľ: Štátny komorný orchester Žilina

Dátum vyhlásenia: 26.03.2021

Termín na predloženie ponúk: 26.04.2021

Predmetom zákazky je: a) výmena a doplnenie pôvodného osvetlenia javiska koncertnej sály Štátneho komorného orchestra v Žiline, efektové a koncertné osvetlenie koncertnej sály, osvetlenie hľadiska ako aj motorický pohon konštrukcii v koncertnej sále; b) dodávka videoprojektora a projekčného plátna. Súčasťou zákazky je aj doprava na miesto realizácie, inštalácia resp. montáž jednotlivých častí zákazky.

URL adresa: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149054-20…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
Zazmluvnená cena: 245193€
Zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5896677/
Dodatky: