Interiérové zariadenie a vybavenie sklárskeho múzea a galérie

Projekt: Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach

Verejný obstarávateľ: Obec Lednické Rovne

Dátum vyhlásenia: 03.04.2023

Termín na predloženie ponúk: 25.04.2023

Predmetom zákazky je interiérové vybavenie a zariadenie časti múzea. Súčasťou dodávky interiérového vybavenia je doprava ako aj montáž všetkých skriniek a následné odskúšanie všetkých skriniek.

URL adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-z…