Expozícia zichyovcov

Projekt: Obnova kaštieľa rodiny Zichy (Ziči) vo Voderadoch (akronym: ZICHY)

Verejný obstarávateľ: Bohdal s. r. o.

Dátum vyhlásenia: 13.06.2023

Termín na predloženie ponúk: 30.06.2023

Predmetom zákazky je realizácia (výroba, dodanie, inštalácia, uvedenie do prevádzky) Stálej Expozície Kaštieľ Voderady a poskytnutie súvisiacich služieb podľa projektovej dokumentácie, ideového námetu expozície, ostatných dokumentov, ktoré tvoria súčasť opisu predmetu zákazky a výkazu výmer.

URL adresa: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/42431/summ…