Brána - hlavný vstup a časť po začiatok oplotenia detského ihriska - sever

Projekt: Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach

Verejný obstarávateľ: Obec Lednické Rovne

Dátum vyhlásenia: 06.07.2022

Termín na predloženie ponúk: 18.07.2022

Predmetom zákazky je dodanie tovarov a ich umiestnenie pre projekt s názvom „Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach“ – výroba a dodanie oplotenia vrátane vstupnej brány do parku v menšej časti I. úseku (definícia podľa projektovej dokumentácie – výkres LRP-2021_M10-oplotenie_002), a to konkrétne od hranice detského ihriska až po hlavný vstup zo severnej strany (iba sekcia I. a. – v dĺžke cca 20,6 m).

URL adresa: https://www.lednickerovne.sk/zverejnovanie/verejne…

Výsledok VO

Víťazný uchádzač: Pavol Rác - Kováčstvo - Zámočníctvo
Zazmluvnená cena: 31243.1€
Zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6995495/
Dodatky: