Stretnutie KMC s donorským partnerom preddefinovaného projektu a aktívna účasť na 3. Európskej konferencii o domácom násilí