Výzva v rámci fondu pre bilaterálne vzťahy FBR01 bola uzavretá!

21.01.2020

Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod pre Granty EHP a Nórska si dovoľuje informovať potenciálnych žiadateľov a ich partnerov, že výzva FBR01 bola dňa 21.1.2020 uzatvorená.

Dôvodom uzatvorenia výzvy je, že všetky disponibilné prostriedky boli rezervované pre predložené žiadosti o príspevok. Posledné 4 predložené žiadosti o príspevok sú zaradené na rezervný zoznam.

Štatistické vyhodnotenie výzvy FBR01 bude zverejnené po zazmluvnení všetkých predložených bilaterálnych iniciatív.