Výsledky výzvy na pridelenie dodatočných finančných prostriedkov na realizáciu existujúcich projektov v programe Miestny rozvoj a inklúzia (LDIDP)

01.08.2023

Dňa 26.6.2023 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“, implementovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2014-2021, rozhodol o udelení grantu (rozhodnutie, ktoré projekty budú podporené) pre výzvu LDIDP.

Výzva LDIDP na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov pre už zazmluvnené a implementované projekty bola vyhlásená dňa 28.04.2023 a uzavretá 31.05.2023. Celkovo bolo predložených 5 žiadostí na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov v celkovej výške 1 227 548 eur.

Celkovo 4 projekty implementované z výzvy LDI01 a 1 projekt implementovaný z výzvy LDI02  budú podporené v rámci výzvy LDIDP vo výške 561 681 eur.  

Výsledky výzvy môžete nájsť tu: