Výsledky výzvy na pridelenie dodatočných finančných prostriedkov na realizáciu existujúcich projektov v programe Kultúra (CLTDP)

24.07.2023

Dňa 13.6.2023 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, implementovaného v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2014-2021, rozhodol o udelení grantu (rozhodnutie, ktoré projekty budú podporené) pre výzvu CLTDP.

Výzva CLTDP na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov pre už zazmluvnené a implementované projekty bola vyhlásená dňa 8.3.2023 a ukončená 10.4.2023. Celkovo bolo predložených 25 žiadostí na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov v celkovej výške 5 218 829,73 eur.

Celkovo 15 projektov implementovaných z výzvy CLT01 a 8 projektov implementovaných z výzvy CLT02 a CLT03 bude podporených v rámci výzvy CLTDP vo výške 4 128 034,00 eur.  

Výsledky výzvy CLTDP