Výsledky výberového procesu v rámci výzvy CLT01 programu Kultúra - AKTUALIZÁCIA

13.11.2020

Dňa 27.7.2020 Úrad vlady SR ako Správca programu Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca implementovaného v rámci Finančného mechanizmu EHP 2014 - 2021 vydal Rozhodnutie o udelení grantu (rozhodnutie o podporení projektov) pre 12 projektov z výzvy CLT01 vo výške 10 158 938 EUR.

Aktuálne dňa 5.11.2020 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu vydal dodatok k Rozhodnutiu a schválil ďalšie 4 projekty z rezervného zoznamu výzvy CLT01 v objeme 2 825 831 EUR.

Celkovo je teda v rámci výzvy podporených 16 projektov v objeme 12 984 769 EUR. 15 zo 16 projektov bude realizovaných v partnerstve s donorským projektovým partnerom z Nórska alebo Islandu. 10 projektov je umiestnených na Rezervnom zozname pre prípad uvoľnenia finančných prostriedkov alebo realokácie do výzvy CLT01.

Výzva CLT01 bola vyhlásená dňa 26.7.2019 a bola zameraná na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva pre opätovné alebo ďalšie využitie kultúrnych pamiatok a podporu ich podnikateľského potenciálu. Výzva CLT01 bola uzatvorená dňa 29.11.2019 a v rámci nej bolo doručených 66 žiadostí v celkovej sume 58 986 436 EUR.

Výsledky výzvy sa nachádzajú TU