Program Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca: Výsledky výzvy CLT02

12.08.2020

Dňa 22. júla 2020 Úrad vlády SR ako Správca programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, implementovaného v rámci Finančného mechanizmu EHP na roky 2014-2021, rozhodol o udelení grantu (rozhodnutie, ktoré projekty budú podporené) pre výzvu schémy malých grantov CLT02.

Výzva bola vyhlásená dňa 26. júla 2019 a bola zameraná na podporu projektov týkajúcich sa rozvoja kapacít kultúrnych aktérov, budovania a rozvoja publika v oblasti súčasného umenia a kultúry ako aj na podporu bilaterálnej výmeny v oblasti  súčasného umenia.

Výzva schémy malých grantov CLT02 bola uzatvorená dňa 31. decembra 2019 a celkovo 35 žiadostí o projekt bolo predložených v celkovej výške 6 074 596 €. Deväť projektov bude podporených v rámci výzvy vo výške 1 500 000 € a všetkých deväť projektov bude implementovaných v partnerstve s donorským projektovým partnerom z Nórska a/alebo Islandu. Päť projektov je umiestnených v rezervnom zozname pre prípad uvoľnenia finančných prostriedkov.  

Výsledky výziev môžete nájsť tu: Tabuľka_Výsledky výzvy CLT02