Granty EHP a Nórska od dnešného dňa súčasťou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

01.10.2020

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 355/2020 zo dňa 4. júna 2020 dochádza s účinnosťou od 1. októbra 2020 k prechodu práv a povinností Národného kontaktného bodu pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus a povinností Správcu programov z Úradu vlády SR na Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).


Kontakty:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)
Sekcia finančných programov

Odbor grantov EHP a Nórska / Odbor riadenia a kontroly bilaterálnych finančných nástrojov
Štefánikova 15
811 05 Bratislava
Slovenská republika

eeagrants@vlada.gov.sk

02/20925 516


Telefónne kontakty a emailové adresy sú stále platné. O zmene budeme informovať prostredníctvom tejto webovej stránky www.eeagrants.sk .