Aktuálne platné sadzby paušálnych náhrad - zmena odkazu v príručkách

28.01.2020

Ďovoľujeme si Vás informovať, že dňa 18.12.2019 bol na internetovej stránke Európskej komisie zverejnený nový dokument aktuálne platných sadzieb paušálnych náhrad, v ktorom ale nedošlo k zmene výšky týchto sadzieb. Odkaz uvádzaný v Príručke pre žiadateľa v časti 14.2.2.1 Cestovné náhrady a zároveň v Prílohe č. 5 Príručky pre bilaterálny fond, už nie je platný. Aktuálne platný odkaz bude v oboch príručkách uvedený pri ich najbližšej aktualizácií.

Dokument nájdete zverejnený tu: 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/per_diem_rates_20191218.pdf.