TestBINPROJEKT1


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN01001
  • Názov projektu: TestBINPROJEKT1
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
  • Okres realizácie projektu: Bardejov
  • Plánované ukončenie projektu: 12.05.2021
  • Prijímateľ: TESTBINPRIJIMATEL1
  • Webová stránka projektu: testwebprojectbin1
  • Status:

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 150 000 €