Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou (GGC01)

Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt je zameraná na podporu inštitucionálnej spolupráce s Ukrajinou týkajúcej sa dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií, transparentnosti a ktoré prispievajú k zlepšenej integrite a zodpovednosti verejnej správy (GGC01).

Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje otvorenú výzvu GGC01 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“, ktorej hlavnou ambíciou je podpora vysoko kvalitných projektov podporujúcich inštitucionálnu cezhraničnú spoluprácu medzi slovenskými a ukrajinskými verejnými inštitúciami v oblasti dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií a transparentnosti. Táto výzva je primárne venovaná národnej spolupráci medzi slovenskými a ukrajinskými verejnými inštitúciami na podporu rozsiahlejších iniciatív:

Text výzvy GGC01

Príručka pre žiadateľa 


Návrh - vzor Projektovej zmluvy

Návrh - vzor Partnerskej dohody


Aplikácia na predkladanie žiadostí o projekt je prevádzkovaná len v slovenskom jazyku z dôvodu oprávnenosti žiadateľov:

Aplikácia na predkladanie žiadostí