Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach


Základné informácie

  • Kód projektu: CLT01026
  • Názov projektu: Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Trenčiansky
  • Okres realizácie projektu: Nové Mesto nad Váhom
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
  • Webová stránka projektu: www.draskovicovkastiel.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 800 000 €

Popis projektu

Hlavným cieľom tohto projektu je revitalizácia a rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Draškovičov kaštieľ, ktorý sa nachádza v obci Čachtice. Je to historický objekt, pochádzajúci podľa realizovaného architektonicko-historického výskumu zo 17. storočia. Rekonštrukcia kaštieľa bude prioritne zameraná na sanáciu objektu v havarijnom stave. Žiadateľ bude súbežne realizovať aj druhú časť rekonštrukcie stavby, ktorá umožní komplexnú obnovu kaštieľa tak, aby bolo možné vložiť nové funkcie do objektu. Kaštieľ bude slúžiť nielen ako miesto prezentácie histórie, múzeum, ale aj ako miesto poskytovania služieb na úrovni 21. storočia. V zrekonštruovaných priestoroch kaštieľa bude návštevníkom poskytnutá možnosť oddychu a občerstvenia v novozriadenej kaviarni, kde budú môcť využiť služby turisticko – informačného centra. Vytvoria a rozšíria sa podmienky na tvorbu nových expozícií, zriadenie kultúrno-kreatívneho centra a konanie kultúrnych a vzdelávacích aktivít v spolupráci s partnerom projektu. Aktivity zamerané na propagáciu pamiatky pomôžu zvýšiť jej návštevnosť, ako aj príjmy z jej obnovy.

Video