Revitalization of the Manor House of Draškovič in Čachtice / Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT01026
 • Názov projektu: Revitalization of the Manor House of Draškovič in Čachtice / Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach
 • Program: Kultúra
 • Kraj realizácie projektu: Trenčiansky
 • Okres realizácie projektu: Nové Mesto nad Váhom
 • Začiatok realizácie projektu: 19.04.2021
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Trenčiansky samosprávny kraj /The Self-Governing Region of Trenčín
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 800 000 €