Let's turn over a new leaf – Fatra House of Arts Žilina / Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT01005
 • Názov projektu: Let's turn over a new leaf – Fatra House of Arts Žilina / Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina
 • Program: Kultúra
 • Kraj realizácie projektu: Žilinský
 • Okres realizácie projektu: Žilina
 • Začiatok realizácie projektu: 04.02.2021
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Štátny komorný orchester Žilina (State Chamber Orchestra Zilina)
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 997 177 €