Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT01004
 • Názov projektu: Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne
 • Program: Kultúra
 • Kraj realizácie projektu: Trenčiansky
 • Okres realizácie projektu: Trenčín
 • Začiatok realizácie projektu: 06.04.2021
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Židovská náboženská obec v Trenčíne
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 898 000 €