Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapa


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT01024
 • Názov projektu: Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapa
 • Program: Kultúra
 • Kraj realizácie projektu: Nitriansky
 • Okres realizácie projektu: Levice
 • Začiatok realizácie projektu: 06.04.2021
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: The city of Želiezovce / Mesto Želiezovce
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 736 946 €