Obnova kaštieľa rodiny Zichy (Ziči) vo Voderadoch (akronym: ZICHY)


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT01008
 • Názov projektu: Obnova kaštieľa rodiny Zichy (Ziči) vo Voderadoch (akronym: ZICHY)
 • Program: Kultúra
 • Kraj realizácie projektu: Trnavský
 • Okres realizácie projektu: Trnava
 • Začiatok realizácie projektu: 09.03.2021
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Bohdal s. r. o.
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 563 462 €