Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) - rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria


Základné informácie

 • Kód projektu: CLT01029
 • Názov projektu: Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) - rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria
 • Program: Kultúra
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Stará Ľubovňa
 • Začiatok realizácie projektu: 19.04.2021
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 799 550 €