Mestá v Rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)


Základné informácie

 • Kód projektu: GGC01007
 • Názov projektu: Mestá v Rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)
 • Program: Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca
 • Kraj realizácie projektu: Košický
 • Okres realizácie projektu: Košice I
 • Začiatok realizácie projektu: 06.04.2021
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Mesto Košice
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 458 504 €