Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich kultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov


Základné informácie

 • Kód projektu: LDIPP001
 • Názov projektu: Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich kultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov
 • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
 • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
 • Okres realizácie projektu: Bratislava III
 • Začiatok realizácie projektu: 18.02.2021
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Štátny pedagogický ústav
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 1 300 000 €

Video