Červený Kláštor - znovuzrodený


Základné informácie

 • Kód projektu: CLTPP002
 • Názov projektu: Červený Kláštor - znovuzrodený
 • Program: Kultúra
 • Kraj realizácie projektu: Prešovský
 • Okres realizácie projektu: Kežmarok
 • Začiatok realizácie projektu: 21.12.2020
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 1 000 000 €

Popis projektu

Projekt „Červený Kláštor – znovuzrodený“, ktorý je realizovaný ako preddefinovaný projekt financovaný z EEA Grants v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ má zásadným spôsobom zmeniť doterajšiu podobu dvoch objektov a ďalších vybraných častí kláštora kartuziánov a to prostredníctvom pamiatkovej obnovy kombinovanej s vložením nového obsahu korešpondujúcim s jeho historickým odkazom. Obnova a nová funkčná náplň časti kláštora má zabezpečiť schopnosť nielen udržať nadobudnutú podobu ale aj generovať výnosy, ktoré by umožnili ďalej pokračovať v obnove kláštorného komplexu. Cieľom projektu je na jednej strane podstatné zatraktívnenie objektov E a F kláštorného areálu (hospodárska budova & konvent) pre návštevníkov a to formou a obsahom zážitkovej návštevy kultúrno – historickej pamiatky a na strane druhej, vytvorenie podmienok pre doškoľovacie aktivity v oblasti ochrany pamiatok. Vytvorenie novej ponuky pre návštevníka vychádza z oživenia vybraných súčastí niekdajšieho života mníchov ale aj funkciami, s ktorými bol a je kláštor pre odborníkov i záujemcov z radov širšej verejnosti previazaný za ostatných niekoľko desaťročí: škola v prírode & múzeum & Pamiatkový úrad SR. Všetky sú inovatívnou podobou pôvodných, siahajúcich mnoho storočí do minulosti či nových funkcií a činností kláštora a jeho obyvateľov. Projekt si teda kladie za cieľ "znovuzrodenie" vybraných pôvodných dôležitých funkcií kláštora: výrobu piva a medoviny (kláštorný pivovar a fermentáreň medoviny), výrobu produktov z liečivých rastlín (Cypriánová lekáreň/manufaktúra), výchovno-vzdelávacie aktivity určené deťom (Kláštorná škola), poskytnutie priestoru pre hlbšiu a dlhšiu introspekciu a meditáciu bez významnejších zásahov civilizácie (Digital detox camp/Zaži mníšsky život). Chce však byť aj novým a atraktívnym priestorom pre doškoľovacie aktivity určené profesionálnym pamiatkárom (Doškoľovacie centrum PÚSR - ČK) a pre návštevníkov poskytnúť aj úplne prerobenú, modernú a návštevnícky atraktívnu múzejnú expozíciu.

Video