EMPATIA V UMENÍ - EMPATHY IN ART (EMIA)


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 198 775 €