Zlepšenie ochrany práv obetí - posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu


Základné informácie

  • Kód projektu: DGVPP002
  • Názov projektu: Zlepšenie ochrany práv obetí - posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu
  • Program: Domáce a rodovo podmienené násilie
  • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
  • Okres realizácie projektu: Bratislava I
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Inštitút pre výskum práce a rodiny
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 300 000 €